TTL (Time-to-Live)

TTL ya da Türkçesiyle yaşam süresi, bilgisayar terminalojisinde bir verinin güncel kaldığı ve sonunda vadesinin dolacığı süreye verilen isimdir. Bir çok değişik uygulama verilerine ttl değeri atanmasına imkan tanır. Bu sayede verilerin sonsuza kadar geçerli olmadığı, süre sonunda artık geçersiz olabileceği belirtilir. Bu süre göz önünde bulundurularak, süre sonunda yeni bir işlem tetikletilebilir. Örneğin bir veritabanında tutulan verilere ttl değeri atanarak bu değer aşıldığı zaman verinin otomatik olarak silinmesi sağlanabilir. Bir diğer yaygın kullanımını da cache yani önbellekleme işlemlerindedir. Örneğin DNS sunucular üzerlerinde tuttukları tüm kayıtlara TTL değeri atarlar. Bu ttl değeri, dns sunucudan  talep edilen verinin ne kadar süreyle geçerli olacağını belirler. Ddns sunucudan öğrendiğiniz bir a kaydının ip adres bilgisi yanında, dns sunucu o bilginin ne kadar süre geçerli olacağını da size söyler. Bu süre boyunca bu kaydın geçerli olacağını belirtir. Sorgu yapan sistem de bu süre boyunca tekrar dns sunucuya giderek bu bilgiyi sormaz. Fakat süre sona erdikten sonra o veriye tekrar ihtiyaç duyarsa, tekrar dns sunucuya gider ver sorguyu yapar. Bu mekanizma sayesinde dns sorgularının sonuçları dns sunucunun belirlediği süre boyunca sorgu yapan sistemlerde önbelleklenmiş olur.

Share

Fani bir aytimenicir. Berlin'den bildiriyor, sizleri bilgiye boğmadığı zamanlarda birşeyleri kapatıp açarak çalışmasını sağlıyor