IBM Cloud 6 yeni AZ devreye aldı

Her ne kadar AWS, Azure ve Google Cloud’un gerisinde kalsa da özellikle çok uluslu büyük firmalarla başka alanlarda yaptığı ortaklığı kullanarak kendisine niş ve büyük bir kullanıcı kitlesi elde eden IBM’in bulut bilişim servisi IBM Cloud, Almanya, İngiltere, Tokyo, Sidney, Washington ve Teksas’ta yeni erişilebilirlik bölgeleri “availibility zone” açtığını duyurdu.
Big Blue’nın bulut bilişim alanında önemli yatırımlar yapacağı ve bunu öncelikli bir iş olarak gördüğü bir sır değil. Şu ana kadar açtığı 60 az ile bu alanda rakiplerinden geri kalmamak için tüm adımları atıyor. Bunun yanında esas sıkıntı yaşadığı yaratılan AZ’lerde konuşlacak servisler konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Örneğin “multi-zone clusters for Kubernetes” desteği dün devreye girdi. Daha fazlası için de Big Blue çalışmaya devam ediyor.

Fani bir aytimenicir. Berlin'den bildiriyor, sizleri bilgiye boğmadığı zamanlarda birşeyleri kapatıp açarak çalışmasını sağlıyor